neděle 29. dubna 2012

Kontrolní dny 47 GHz a 122 Ghz

S blížícím se 2.subregionálním závodem  jsem uskutečnil několik kontrolních dnů.
- 26.4.2012 jsme provedli testování nového zařízení na 47 GHz  OK1UFF na kótě Na horách 220 m/m   JO70CK.Je zde malá vyhlídka s lavičkami a stojany na kola.
Vyhlídka Na horách

Maják 100 mW s hornou byl spuštěn ve vzdálenosti  11,3 km .Zařízení bylo funkční i bez antény jen na vlnovod,neboť síla majáku byla  velmi silná.Další zkouška byla provedena s hornou. Jako poslední byl nastavován ozařovač paraboly,která má průměr 200 mm.Dále si OK1UFF  trénoval zaměřování anténou na 47 GHz.
Kmitočet byl stabilní.Test byl zakončen oboustranným spojením.


Pohled směrem na Říp
OK1UFF na vyhlídce
Signál majáku byl slyšet i bez antény
Pohled na zařízení
Zkouška na hornu


Krátký video záznam- omluvte slunce v záběru:
http://youtu.be/u6PuvtVzpsg

- 28.4.2012 jsme prováděli celé odpoledne testy na 122 GHz s OK1JHM ve čtverci JO70CO.
Nejdříve jsme si provedli kontroly kmitočtů zařízení a majáků.Milan zůstal u domu a já jsem se přemístnil na stanoviště č.1 pod les cca 1 km daleko.Teplota vzduchu byla šílená.Díky vytápěným OCXO to zařízení ustála.Vzhledem k tomu,že jsme také kontrolovali a nastavovali optickou a elektrickou osu parabol,tak jsem se musel přemístnit na stanoviště č.2 o 200 m dále neb u Milana jsem to pouštěl do stromů a obě paraboly se nechovaly korektně.Při přemístnování jsem kvůli rychlosti moc nic neodpojoval a nešťastně jsem vše "naházel "do auta.Bohužel se mi do zámku víka kufru dostal koaxiál a kabel napájení a kufr nešel otevřít.
Nepomohlo ani odstřižení obou kabelů,neb to tam bylo jako nalisováno.Tak jsem musel vše z kufru tahat přes předek a následně provést nouzovou opravu.Zámek kufru se podařilo   pomoci Milana opravit po 2 hodinách.
Na tomto stanovišti č.2 se již paraboly chovaly normálně bez falešných odrazů.U transvertoru na 122 GHz jsem krásně nastavil úroveň LO do směšovače,bez signálu šum skoro žádný a se signálem to krásně vyskočilo.


Zařízení 122 GHz OK1JHM s majákem koukalo ze zahrady

1.stanoviště ,vpravo kóta Panna

Skřípnuté kabely v zámku kufru auta

Nouzová oprava kabelů

2.stanoviště ,vpravo kóta Panna

Pohled na stativ

Detail paraboly

České středohoří a koně

  Krátký videozáznam volání od OK1JHM na 122 GHz - OCXO nebylo ještě plně natopeno
http://www.youtube.com/watch?v=yXfQ8y1bscQ 

- 29.4.2012 jsme opět prováděli celé odpoledne testy na 122 GHz s OK1JHM na vzdálenost 8 km.
On byl na kótě Panna JO70CO,já jsem byl na kótě Víťova vyhlídka u Náčkovic JO70DP.

Uprostřed kóta Panna
Zkoušeli jsme opět nastavování parabol a možnosti spojení na tuto vzdálenost.Nejdříve jsem spustil můj maják,který Milan bezprostředně našel.Problém jsem měl s Milanovým majákem,který jsem po dlouhých pokusech neslyšel ani na hornu či parabolu.Přitom po dobu 3 hodin jsem poslouchal signál z Milanového transvertoru v síle  S1 až S8.     Nevěřil jsem, jak se to v průběhu  3 hodin měnilo.To nepršelo,jen se u Milešovky začaly objevovat malé tmavší mraky.Vlhkost se na trase již 8 km nebyla stejná.Bylo velmi dusno,poměrně silný teplý vítr.Projevilo se to na mém majáku,který není zakrytován a topení OCXO se snažilo vyrovnávat tyto neobvyklé  rychlé změny a lehce symetricky plaval.
Je slyšet i trávu růst,úroveň LO je potlačena
Pracovní pozice,v pozadí Víťova vyhlídka u Náčkovic ,nalevo vysilač Buková HoraBohatý bufet Víťové Vyhlídky
Co hrdlo ráčí
Pohled do schodů vyhlídky
kóta Sedlo 726 m/m,vlevo hora Říp
Pokusné pracoviště,vzadu Sedlo
Více se tam toho nevešlo... Kosa připravená na posekání trávy před závodem.Spojení se podařilo,ale z těch pokusů vyvstáva  řada námětů pro zlepšení.
Pásmo 122 GHz prostě není 76 GHz,či nižší pásmo.Jak uvádí DL2AM,je třeba stále co zlepšovat a objasňovat.
Žádné komentáře: