úterý 21. srpna 2018

Zařízení 13 cm Základní transvertor je vyroben podle dokumentace OK2UKG. 
 
 
 
Samotný transvertor poskytuje výkon 500 mW.  Pro vybuzení koncového stupně, je zapotřebí  výkon 1,25 W. Samotný transvertor jej vybudí na  výkon 13,5 W při napětí 26,4V a proudu 8,1 A. Součástí každého transvertoru UKG je filtr, který je vně transvertoru. Měření filtru jsem v mých podmínkách prováděl dvěma způsoby. První jsem prováděl pomocí generátoru s ADF 4153 a analyzátoru spektra včetně záznamu na milimetrový papír.
 
 Pro druhý pokus jsem použil šumový generátor / ebay / viz foto . Průběh na analyzéru odpovídá  výsledkům prvnímu měření . Měření je jednoduché  pro orientační informaci.
  

Do transvertoru je zapojen LO. Tento je buzen vytápěným OCXO dle DF9LN.
 
 
 Mezifrekvenční signál 145 MHz může být až 5 W. Na jeho přepínání je použit SMD přepinač typ SKY 13290-313LF, markr S90 ,  10 W  switch 20 MHz - 2,5 GHz  napájení 100 uA/ 3V. Součástí zařízení je seqencer dle DB6NT. Napájí PTT pro PA, bias pro zesilovač 1,3 W a antenní relé. Tišták mi navrhl Míša VM.
 

Vzhledem k tomu, že samotný transvertor nevybudí plně koncový zesilovač, je za transvertorem použít/ díky Romanovi/ uživatelský modul 3W typ PHPA 21030 výrobek z Malaysie, modré barvy , rozměr samotného modulu 34x13x5 mm. Napájí se 26 V  a spouští se + 8 V. Pro vybuzení na potřebných 1,25 W se budí z transvertoru pouze 0,1 mW !
 
 
 Samotný PA pak dává při  napětí 26,4 V a proudu 17 A 64 W. Nezkoušel jsem PA zbytečně přebudit. Se zvyšující teplotou při špatném chlazení výkon klesá. Jak říká VPZ chladit, chladit a chladit. Jako koncový zesilovač je použit modul SPECTRAIN  s třemi transistory XRF 286 S. Zesilovač pracuje v pásmu, proto se nemusí vůbec přelaďovat / ebay/.
Mechanicky je upevněn v hliníkovém rámečku, kde zespodu je 5 mm měděná deska . Shora je AL víko. 
 
 
 

Celé zařízení je nainstalováno do plastové elektro bedny rozměrů 300 x 230x 120 mm . Ve víku této bedny je vyříznut otvor podle OK1VM  pro PA. Na víku bedny je připevněn  masivní chladič / díky Michalovi / rozměr 300 x 180 x 35. Na chladiči je zhotovena z al plechu " turbina " s větrákem 120 x 120 mm. Jeho řízení je provedeno dle OK1VPZ.
 

 Je provedeno i krytí proti nepříznivým podmínkám. Turbina je připevněna k chladiči pomocí křídlových šroubů. Jen prostým rychlým povolením šroubů je možno turbínu s větrákem sundat.
Vzhledem k tomu, že komponenty připevněné na víko včetně chladiče jsou značně těžké a šrouby bedny jsou pouze plastové, jsou na jejich bocích upevněny klipsy / v prodejní síti jako  UP 2 /. Aby se samovolně na stožáru nepovolily, je přes jejich díry protažen bezpečnostní vodič viz foto.Zařízení je napájeno ze samostatného zdroje. Tento jsem zhotovil z impulsního zdroje 230 V/26V /20A, který má ventilátor.  Je zde jištění, vývody na zdířkách pro pokusy a hlavní vývod pro zařízení je proveden nástrčkovým konektorem 60A. Ve zdroji je proudový bočník 50A. Jako indikace je provedena LCD voltmetrem a ampérmetrem. Na trhu jsou třídrátové nebo pětidrátové.
 
 
 
Ve vlastním zařízení jsou dva zdroje.  Jsou použity hotové z Ebay.   Vyzkoušel jsem jich desítky. Jen některé se mi osvědčily, co do dlouhodobé výdrže, rušení a tepelnému ohřevu. Hodnoty co udávají prodejci, zejména u výkonu a proudovém zatížení se musí zpravidla dělit 3 až 6.
První zdroj je z 26 V na 13V. Druhý z 13 V na 8V. Všechny napětí jsou ošetřeny výkonnými transily. Zdroje jsou jištěny pojistkami,včetně napájení výstupu pro ventilátor.