pondělí 28. února 2011

Kontrolní dny

S blížícím se závodem - 1.subregionálem proběhlo pár kontrolních dnů.

1. - 26.2. jsem prováděl pokusy s OK1AIY.
23 cm bylo v pohodě,na 10 GHz byl signál o trochu slabší než jindy. Soustředily jsme se hlavně na 24 GHz. Po 2 hodinových pokusech jsem poprvé od něj zaslechl jeho 24 GHz signál.Můj signál neslyšel.Ale i ten poslech je dobré znamení do budoucna.

2. - 27.2. jsem testoval mé zařízení/maják a transvertor/ na 122 GHz.Transvertor jsem den předem dokončil.Naplánoval jsem si to tak,že když to jde dobře v místnosti,tak to bez problému půjde i venku.Maják 122 GHz jsem dal na balkon,namířil směr na nejbližší 1,5 km vzdálený kopec.Na kopci jsem postavil stativ
SEVER-JUG se zařízením a v naději hledal signál,neb na maják jsem krásně viděl.
Bohužel ani po 2 hodinách jsem nic neslyšel.Byl jsem dosti zklamán.

Zařízení na 122 GHz připraveno ke zkoušce


Boční pohled na pracovní verzi
transvertoru 122 GHz bez krytu


Čelní pohled na transvertor 122 GHz


Pohled na systém 122 GHz


Dnes již vím,že 122 GHz není 76 GHz...


Odpoledne jsem postavil 122 GHz stanoviště u baráku.Maják jsem měl jen tak na zemi.Poprve jsem slyšel signál z majáku venku,zkouška proběhla na vzdálenost 40 metrů.Subjektivně se mi zdálo,ze je to slabé...

Oživování transvertoru 122 GHz
venku na maják


Provedl jsem si alespoň nastavení elektrické a optické osy paraboly a dalekohledu na signál.
Večer jsem doma provedl úpravu u dolaďovacího jádra 40 GHz,a zvýšil jsem citlivost o 12 dB na S-metru při příjmu majáku.

3. - 28.2. V pondělí odpoledne jsem vyjel do hor k OK1JHM , kde jsme 4 hodiny prováděli testy a zkoušky 122 GHz zařízení.Tam bylo místy dosti sněhu a cestou k němu bylo i plno námrazy na silnicích.Milan měl sice plno práce s dřívím co mu přivezli,ale plně se mi věnoval.Přítomen byl také OK1FSK.Řešily se porovnávání majáků,transvertorů,parabol a ostatních komponentů.Milanovi se velmi líbil SEVER-JUG.
Tím,že jsem v sobotu zvýšil citlivost se při testech potvrdilo jako výrazné zlepšení.Udělal jsem zde na závěr také mé první spojení na 122 GHz.
http://www.youtube.com/watch?v=FI7aqEAmDD4
Více na fotografiích.
K zhotovení transvertoru pro 122 GHz se vrátím v jiném článku.

Nastavování ant na maják 122 GHz


Můj maják 122 GHz v trávě viděn přes
optiku SEVER-JUG


Detail travního majáku 122 GHz


Zkouška EC v pozadí OK1JHM
připravuje zařízení


Pohled na transvertor 122 GHz OK1EM


Parabola natočena na OK1JHM


OK1JHM se ladí na signál mého majákuPrecizně provedené zařízení OK1JHM


Odkazy:
http://ok1em.blogspot.com/search/label/maj%C3%A1k
sobota 12. února 2011

Maják 122 GHz

Dříve jsem myslel,že skončím na pásmu 23 cm.To už je desítky let pryč.
Abych mohl začít pracovat na 122 GHz,tak jsem nejdříve začal stavět maják na 122 GHz.Prostudoval jsem všechny články od DL2AM,zejména v překladech od OK2IMH.
Oscilátor na 141,49316 MHz je udělán klasicky dle DF9LN,přímo na něm je zvenku přidělána LED pro indikaci natopení.Násobič 13,5 GHz je použit kvalitní od OK1FPC.Zdroj pro násobič CMA 382400 AUP -40,7 GHz včetně regulace výkonu z 5 na 6V je dle OK2VJC ,umístněn v samostatné AL krabičce.Musím se zde také zmínit o tom,že výstupní napětí je vedeno přes konektor.Směšovač je klasický s jednoduchou diodou MA4E1317 umístněn v AL krabičce jak uvádí DL2AM jako UNI.Násobič 40,7 GHz vidí přímo na tišták směšovače. Napětí (proud) diody měřím vestavěným voltmetrem s rozsahem do 2V.Vlastní doladění 40 GHz a směšovací diody je provedeno dolaďovacím elementem TEKELEC AT6926-7SL.V majáku je také klíčovač s PIC .Vzhledem k tomu,že se celý komplet zahříval na cca 43 stupňů,je na jeho boku přidělán malý větráček,který tuto celkovou teplotu sníží o cca 8 stupňů.

Výstup ze směšovače jsem měl původně udělán podle stanic (OK2BPR,OK2VJC ) viz foto,později jsem to předělal na systém podle OE5VRL,kde mohu ozařovač zasouvat jak potřebuji a i výměna je rychlá.
Všechny komponenty jsou vestavěny do takového malého Účka z AL plechu.
Do budoucna ještě musím na maják udělat krabičku.Bylo na tom dosti zámečnické práce.Zejména frézování a soustružení.K tomuto se vrátím v jiném příspěvku.

Vlastní nastavování jsem prováděl za pomocí externího směšovače výrobek OK1FPC,kde je kmitočet oscilátoru řízen dvojitým závěsem. Výsledek viz foto z analyzátoru.
K nastavování směšovače:
Trimr u diody jsem měl 330 ohmů,max. výkon byl při R 165 ohmů.Napětí na diodě bylo 1 V.
Zvedne-li se napětí na násobiči 40 GHz na cca 6 V dojde k radikálnímu zvýšení výkonu i na 122 GHz,napětí na diodě bylo 1,3V !!!

K vlastnímu ladění výše uvedenými jádry:
U 40 GHz bylo jádro úplně vytočeno venku.Tak jsem to chtěl zkrátit na soustruhu,ale jemný závit se v hlavě neudržel a lehce mi vystřelil přes hlavu.Vzal jsem jiný, zkrátil jej pilkou na železo a opiloval.Zde je chyba.Není to kolmé a otáčením je vidět jak se střídavě střídá min a maximum signálu.U 40 GHz je ladění ostré.
Doladění výstupu nad diodou je jádro vytočeno skoro ven,ale všechny závity jsou uvnitř,maximum je širší.

Stavbou a měřením 122 GHz mohu jen potvrdit zjištění DL2AM.
Praktické zkoušky jsem mimo měření provedl ve spolupráci s OK1JHM,kdy jsem poprvé na jeho zařízení slyšel signál majáku na 122 GHz.

Závěr:

Dnes již vím,že 122 GHz není 76 GHz...

Oscilátor pro maják 122 GHz


Externí směšovač pro 122 GHz


Maják s původním ozařovačem...


Pohled na spodní stranu - násobič 13,5 GHz


Detail středu majáku 122 GHz


Horní pohled na maják 122 GHz


Zadní pohled na maják 122 Ghz


Pohled z boku na maják 122 GHz


Pohled zprava na maják 122 GHz


Čelní pohled na maják 122 GHz


Pohled zleva na maják 122 GHz


Seřizování směšovače majáku 122 GHz


Měřící přechodky použité pro nastavování


Signál majáku 122 Ghz na analyzéru


Děkuji za informace a pomoc:
OK1FPC,OK1UFL,OK2IMH,OK2VJC ,OK1JHM a OK2BPR.

Další info:
http://www.ok2imh.com/storage/1167817160_sb_122_ghz.pdf
http://www.ok2imh.com/storage/1167817666_sb_122_ghz_d.pdf
http://www.ok2imh.com/storage/1210552403_sb_telesa_dl2am.pdf
http://www.ok2imh.com/storage/1213477453_sb_dl2am_nov_tlesa.pdf
http://www.ok2imh.com/view.php?cisloclanku=2008110001
http://www.ok2imh.com/view.php?cisloclanku=2007020002