pátek 23. prosince 2016

OK1JHM 134 GHz * 248 GHz

První spojení do zahraničí  OM / HA 134 GHz a 248 GHz.
OM/OK1JHM/p   -   HA/OK1FSK/p
 

            Dne 13. prosince 2016 jsme uskutečnili expedici pro spojení z OM do HA u Komárna v pásmech 134 a 248 GHz. Jenom ten dopolední opar mlhy na maďarském břehu Dunaje nás poněkud zneklidňoval.Postupem času za přibývajícího slunečního svitu se postupně ztrácel. Já jsem opět zůstal na slovenské straně Dunaje v lokátoru JN97BS a vnuk se vydal svým vozidlem přes most na maďarskou stranu Dunaje do lokátoru JN97BR na stejné místo  minulé expedice.V 14,00 hodin jsem po instalaci zařízení za pomocí puškohledu nasměroval  parabolu na parabolu vnuka a přepnul zařízení do polohy vysílání nosného kmitočtu v pásmu 134 GHz .Čekal jsem dlouhých 28 minut na domluvené znamení, že můj nosný kmitočet Zdeněk našel.V okamžiku jsem přepnul své zařízení do polohy příjem SSB a poslouchal. Za okamžik jsem uslyšel vnukovo volání a pak vše probíhalo rychle.Po předání potřebných informací jsme se rozhodli stejnou proceduru zopakovat i v pásmu 248 GHz. Po 15,00 hodině  jsme proceduru  ze 134 GHz zopakovali s úspěchem i v pásmu 248 GHz i když reporty byly o něco horší. Sluníčko krásně hřálo do mrazivého odpoledne, prostě pohádka. Opět jsme měli štěstí.
Zařízení pro 134 GHz
Na dokreslení a žádostí některých čtenářů uveřejňuji pár fotek zařízení na 134 GHz. Na MW pásma mám pro každé pásmo minimálně dvě funkční zařízení. Zařízení 134 GHz je starší koncepce DB6NT, které jsem postavil v roce 2007. Sestává klasicky z OCXO na kmitočtu 116,194 MHz. Kmitočet se v LO násobí 96 x s výsledným kmitočtem 11154,624 MHz. Výkon je celkem slabší kolem 16 mW. Dále se násobí 2x na kmitočet 22309,248 MHz a v závěru se vybírá 6 tá harmonická na kmitočtu 133.855480 GHz. MF kmitočet je v pásmu 2 m.

 OK1JHM Milan


neděle 4. prosince 2016

OK1JHM MW spojení OM - HAMikrovlnná spojení mezi OM/OK1JHM/p a HA/OK1FSK/p
    
              Při  příležitosti 98.výročí ukončení 1.světové války a obnovení barbarsky, bagrem zničeného hřbitova  i památníku československých legionářů (2013) ve  slovenských Nových Zámcích odhaleného v roce 1936 obětem bojů o jižní Slovensko během roku 1919, jsme se já, můj bratr MUDr.Štefan a vnuk Zdeněk DiS., Holkovi, rozhodli uctít si tyto události pietním aktem a mikrovlnnou expedicí do lokality Komárno. 

     Na cestu jsme se vydali dne 18.11.2016 v dopoledních hodinách a rozhodli se cestu přerušit a přespat na chalupě svého bratra v mé rodné vesničce.Druhý den jsme sebou, z důvodu potřeby druhého vozidla přizvali mého bratra Štefana,který byl ochoten se této akce zúčastnit a podle jeho vyjádření, okusit i něco jiného než-li plnou čekárnu nemocných ve své ordinaci.Na místo rekognoskované již před dvěma léty, jsme přijeli kolem poledne. Po rozdělení techniky a organizačních pokynech, se  vnuk Zdeněk OK1FSK vydal na cestu přes státní hranici za řeku Dunaj do lokátoru JN97BS. Já s manželkou,bratrem a věrným psem Britem, jsem zůstal na slovenské straně hranice v lokátoru JN97BR.
 
Pohled  z  HA do OM přes Dunaj
 První spojení v pásmu 47 GHz se nám povedlo na první mé zavolání s reportem 59+10 dB.Stejné to bylo i u spojení v pásmu 76 GHz.

Milan chystá zařízení
Problém nastal u pokusu o spojení v pásmu 122 GHz.Opět se v plném rozsahu odhalil problém, jak důležité je správné nasměrování obou mezi sebou navzájem korespondujících parabol , zejména když v pásmu 122 GHz při použití parabol o průměru 0,4 m je vyzařovací úhel 0,45°. Pro úplnost problematiky spojení na tak vysokých kmitočtech je nutné řešit úkol o čtyřech neznámých, azimut, elevaci, frekvenci a to nejhlavnější, vlhkost vzduchu.Omlouvám se  zkušeným operátorům za opakování těchto zmíněných pravidel, které jsme si také museli oba připomenout. Hlavní problém byl ve správném náměru. Naštěstí jsme měli oba sebou puškohledy.Po jejích instalaci a správném nasměrování obou parabol byl problém vyřešen.Spojení v pásmu 122 GHz se povedlo také s reportem 59+10 dB SSB tropo. Podle mých zkušeností zde byla rezerva pro uskutečnění spojení na vzdálenost nejméně 30 km.
Zdeněk na maďarské straně  Dunaje
 Vše se povedlo a po sbalení zařízení, plní optimismu jsme se vydali na cestu do Nových Zámků, kde jsme společně uctili památku obětí u zmíněného obnoveného památníku a hřbitova.

  
Bratři Štefan a Milan u památníku
  Můj otec se bojů o jižní Slovensko účastnil a byl demobilizován u 3.ženijního pluku, tehdy dislokovaného právě v Komárně,bydlel se svou rodinou v Nových Zámcích a pracoval jako zřízenec ČSD.      
OK1JHM Milan

OK1JHM MW spojení OM - SPMikrovlnná spojení Slovensko-Polsko OM/OK1JHM/p a SP/OK1MBT/p


                      Při příležitosti připomenutí si 98. výročí jedné z bitev 1. sv. války, která se udála dne 21. září 1918 na kótě 703 zvané Doss' Alto, lokalizované na severovýchodním pobřeží Gardského jezera v Itálii, které se zúčastnil můj otec, příslušník 33. pěšího pluku Československých legií na italské frontě, jsme se rozhodli s mým přítelem Mirkem OK1MBT uskutečnit mikrovlnnou expedici do lokátoru JN99LM za obcí Skalité na hraničním přechodě Slovenska a Polska , zde se pokusit o spojení provozem SSB tropo v pásmech 47, 76, 122, 134 a 248 GHz. Do vzdálené lokality cca 470 km jsme se vydali 17.9.2016 v časných ranních hodinách. Cesta byla docela náročná a trvala asi 6 hodin. Automobil řídil Mirek na cestě tam i zpět za dosti ošklivého deštivého počasí. Z mého pohledu to byl úctyhodný výkon, za což mu patří můj dík a uznání. Po dosažení cíle následovala obhlídka terénu za účelem vyhledat vhodná stanoviště. Vzhledem k ošklivému počasí nebylo moc na výběr, museli jsme se spokojit s dálničním úsekem o délce cca 1 km .Po sestavě pracovišť na slovenské a poté polské straně, jsme se pokusili o první spojení v pásmu 47 GHz.  

Mirek OK1MBT v akci
Po sestavě pracovišť na slovenské a poté polské straně, jsme se pokusili o první spojení v pásmu 47 GHz. Spojení se nám povedlo snadno i vzhledem k dané vzdálenosti mezi stanovišti. Po tomto  spojení už vše probíhalo rutinně jako o závodech, kde to máme spolu už nacvičené. Problém nastal až u pokusu o spojení v pásmu 134 GHz, kde je výkon obou použitých transvertorů vzhledem k velkému počtu násobení oscilátorů docela malý a  vlhkost ovzduší vše ještě komplikovala. Přesto se nám spojení po pečlivém nasměrování obou parabol povedlo.
Milan OK1JHM přesně  nastavuje parabolu
Ta samá situace se odehrála i u 248 GHz. Po zhruba dvouhodinovém úsilí jsme měli spojení na všech uvedených pásmech úspěšně za sebou. S pocitem dobře vykonané práce a snad i po prvních, v historii Slovenska i Polska úspěšných spojeních provozem SSB tropo v pásmech 47, 76, 122, 134 a 248 GHz, jsme se vydali na cestu zpět do České republiky, kde nás opět za hraničním přechodem Jablunkov čekalo ošklivé a deštivé počasí.
OK1JHM Milan

neděle 2. října 2016

UHF contest 2016

Po dlouhé době se zdraví trochu vylepšilo a tak jsem vyjel na závod.Vyjel jsem na kótu,kde jsem vysílal po roce 2000, nedaleko Nakléřova ve čtverci JO60XS.V sobotu jsem udělal jen pár spojení.Největší radost byla ze spojení s OK1OPT na 47 GHz. Na 76 GHz se spojení nepodařilo,neboť mezi námi byl tlumící mrak. Nepodařilo se spojení s OK1KAD ani na 24 GHz,i když tam kluci jezdíli s vozíkem po klínoveckém parkovišti jak šílení. K večeru  trochu pršelo. Přespal jsem u OK1UFF, který má stanoviště vzdálené od mé kóty 1200 m. Ráno jsem se probouzel do chladného počasí, byť částečně vylézalo sluníčko.  Auto bylo plně zamlžené.Po postavení stanoviště jsem zjistil,že EC nějak moc nechce trvale pracovat. První sobotní spojení jsem měl s Pavlem OK1AIY/p nouzovým provozem na AKU z AUTA. Tak jsem i zjistil,že baterie v autě je již 5 let stará a asi žádá výměnu.Napětí již při zapnutých všech zařízeních padala na 11 V. Centrála byla zprovozněna po 1 hodině. Po 12 hodině jsem přes hodinu dělal pokusy s OK1VM.Nedalo se vůbec nic,ani FM pořádně na 400 nešla. Pak se to prolomilo,když se zjistilo že má nefunkční transceiver. Podařilo se spojení i na 47 GHz..Testoval se i nový maják na 47 GHz 100 mW, kde se zjistily drobné závady.Snad se toi opraví ke spokojenosti ostatních stanic,které budou chtít dělat spojení na Cínovec.
Tím ,že jsem se plně věnoval Mišovi,jsem přišel o spojení se stanicí  OK1JHM.Neslyšel jsem vůbec OK1FPC,OL4K,OK1IA . Přítomen nebyl ani OK1KKL na 47 a 76 GHz. Podmínky na 76 GHz nebyly  ideální. Například již na 47 GHz se projevoval s OK1UFL velký únik od 0 -5 .Když jsem volal po 13.30 hod na 525 nikdo se mi již neozval. Začal jsem tedy balit. Začalo drobně pršet. Pořádně lilo až v 15.30 hod.
Pár fotek na dokreslení závodu:
Sobota než začlo trochu pršet

Neděle ráno zarosené auto

V dáli Děčínský sněžník

Směr Krkonoše

Směr východ

EC v opravě

Pracoviště směr Krkonoše

Nouzový provoz AKU z auta

Směr sever

Směr OK1UFF v dálce 1200 m.

Detail pracoviště OK1UFF


Počet spojení:

24 GHz    7 QSO   635 bodů
47 GHz   5 QSO   414 bodů
76 GHz   1 QSO   5 bodů

Děkuji všem za spojení ,pokusy a trpělivost.