sobota 30. ledna 2021

Externí mixer pro 122 GHz

Externí  mixer  pro 122 GHz

 

Když jsem začínal  před mnoha lety na pásmu 122 GHz, tak jsem používal pro detekci signálu

Guun oscilátor s detekční diodou ve vlnovodu ze zařízení Telestar, viz odkaz.

https://ok1em.blogspot.com/2008/10/men-na-76-ghz.html

Práce s nastavováním  a stabilita na 122 GHz byla velmi špatná.  V té době byl velký „boom“ se stavbou zařízení na 122 GHz v OK. Nyní je velký zájem o zařízení na 122 GHz varianty VK3CV. Proto jsem si vyrobil externí mixer pro jejich analýzu na  spektrálním analyzéru , včetně porovnávání se stávajícím zařízením.

Použil jsem vše,  co jsem našel doma v šuplíkových zásobách. Jako základ je oscilátor  typu PDRO fy CTI nastaveném na kmitočtu 13500 MHz. Výstupní výkon je cca 10 dBm. Napájení 12 V / 397 mA po nahřátí.


 

Jako  vlnovodný násobič je použit typ S04-4206  OS5PO fy Endwave. Má jen jedno napájení 12V. Výstupní výkon na kmitočtu 40500 MHz  je 18 dBm /cca 64 mW/ . Je velmi výkonný hodí se na vyšší pásma. Dále pokračuje  vlnovodnými pravoúhlými koleny na vlastní mixer. Zde je použita dioda typu MAE 1317.  Tento jsem zhotovil již v roce 2009. Výstupní kmitočet je cca 750 MHz . Je zde také  měření funkčnosti diody.

Kmitočet  IF je veden přes filtr  750 MHz provedeném na tištěném spoji na zesilovač  / podle OK1UFL/  Použil jsem zesilovač s 3 kusy ERA 3 z upraveného  holického šrotu. Napájení 10 V. Nastavením tohoto napětí se nastavuje zesílení. Normálně se mixer může použít i bez  zesilovače, neb stačí jen jedna ERA 3.

Pár fotografií na dokreslení stavby. Je zde i porovnání signálů  mého stávajícího majáku  a  VK3CV. 


 
 

 


 


Signál VK3CV  


Můj maják 122 GHz

 

 https://youtu.be/Xu2hHVarYGE

 

OK1FPC v roce 2009  vyrobil stabilní externí mixer s kterým jsem také pracoval.  

Externí mixer OK1FPC

Na popud OK1AIY v roce 2008 a nastavování velkého množství transvertorů pro pásmo 122  MHz/ pro OK a SP stanice/ jsem postavil tento mixer.  Neustále dolaďování oscilátoru kleštěmi bylo při měření dosti nepříjemné a ani člověk nevěděl v té spleti čar na spektrálním analyzéru , která je pravá. Přemýšlel jsem co s tím a po chvíli hledání na půdě jsem našel několik inkurantních dílů,  ze kterého to bylo celé zhotoveno. Nechal jsem se inspirovat originálním zapojením od firmy TELESTAR, které jsem přivezl z kovošrotu.


Popis činnosti:

Celá jednotka AFC obsahuje dvě nezávislé PLL smyčky. Jedna smyčka dolaďuje VCO na kmitočet 4519,2 GHz. Kmitočet VCO je nastaven pevně v jednotce PLL. Jednotka je řízena xtalem 10 MHz. Devátá harmonická AFC reference z VCO je směšována se vzorkem vysílaného kmitočtu z Guun oscilátoru na AFC IF signál s kmitočtem 400 MHz. VCO je nastaven tak, že devátá harmonická je nad požadovaným kmitočtem Guun oscilátoru.

Druhá PLL smyčka řídí kmitočet Guun oscilátoru tak, že dolů konvertovaný AFC signál je fázově zavěšen na 400 MHz. Napájení celé jednotky je 12 V. Guun oscilátor je napájen + 5V ze spínaného zdroje kvůli minimalizaci odběru proudu ze zdroje.

Na panelu je indikován proud směšovací diodou MA1317, který je asi 14 mA. Výkon z Guun oscilátoru  je cca 100 mW.

 

 

Nastavení kmitočtu Guun oscilátoru:

Po zapnutí se rozsvítí zelená LED na jednotce PLL signalizující zavěšení VCO. Kmitočet je pevně nastaven na 4519,2 MHz.

Otáčením šroubu Guun oscilátoru proti směru hodin postupně zvyšujeme kmitočet, až dojde k zavěšení – je signalizováno zelenou diodou. Nastavíme ladící napětí na 6 V. Měříme na nezapojeném pinu na jednotce PLL. Guun oscilátor je zavěšen na kmitočtu 9 x 4519,2 – 400 tj. 40272,8 MHz.

Pokud budeme otáčet ladícím šroubem dál proti směru hodin, zavěsí se gunn oscilátor na kmitočtu 9 x 4519,2 + 400 tj. 41072,8 MHz , což je nežádoucí.

Signál o kmitočtu 40272,8 se násobí 3x v externím směšovači. S přivádějícím signálem  vzniká IF 1432 MHz. Signál se mi klepal a byl „ chlupatý“. Odstranit se mi to podařilo vylepšením  ořezání – zpomalení rychlostní smyčky. Kmitočet je stabilní a nemusíme stále kleštěmi otáčet ladícím šroubem na oscilátoru a tím neustále dohánět pík na spektrálním analyzéru.


 


 


Březen 2009

Uveřejněno s laskavým svolením autora OK1FPC

 

https://ok1em.blogspot.com/2014/11/harmonicky-smesovac-pro-mikrovlny.html

https://ok1em.blogspot.com/2014/11/kontrolni-den-harmonicky-smesovac.html