sobota 13. března 2021

Vlnovodný útlum 15 dB pro 47 GHz

Měření výkonu na kmitočtu 47 GHz jsem  dosud mohl provádět jen s HP 436 A sondou 100 mW v rozsahu 33 - 50 GHz.

Vzhledem k tomu, že jsou již k dispozici PA na větší výkony a já bych nerad odpravil 100 mW sondu, tak jsem se odhodlal vyrobit vhodný vlnovodný útlum. EBAY sice nějaké nabízel, ale ceny převyšovaly možnosti pro těch pár měření za rok. Jako základ jsem použil  část útlumového členu z mikrovlny Ericsson na 38 GHz  z holického šrotu.

Útlum je nastavitelný šroubem, kde do vyfrézovaného vlnovodu se podélně  zasunuje pohyblivá část.

 

 

Jako zdroj signálu na 47 GHz  jsem použil můj  100 mW maják. Provedl jsem jeho základní měření jen s krátkou doma vyrobenou vlnovodnou spojkou. Naměřený výkon byl 19,40 dBm tedy cca 86,8 mW. Dá se předpokládat , že spojka má  útlum cca 0,2 - 0,5 dB ,tak jsme skoro na těch 100 mW.

 

  

 

 

 

Když jsem atenuátor šroubovákem protáčel od minima k maximu výkon byl v rozmezí  od  - 10 dBm do 18,45 dBm . Tedy  minimální  útlum atenuátoru  včetně krátké spojky byl  1,05 dB. Atenuátor jsem nastavil  na 15 dB a šroubek zakapal barvou.

 https://ok1em.blogspot.com/2009/05/majak-47-ghz.html