neděle 30. června 2019

PA 1296 MHz


Ke stavbě alespoň pár poznámek.
PA je napájen  impulsním zdrojem 24 V / 20A. Napětí je nastaveno na 28 V. Proud celého zařízení je měřen přes bočník 50A  . Voltampérmetr je   typ DSN - VC 228 . Zdroje 13 V a 5 V jsou použity zdroje step down . Vše je pořízeno na EBAY. Větší část  komponentů / seqencer, komparátory pro ochrany a monitor/ je použita analogová podle OK1VPZ. Postavit se to dalo ze šuplíkových zásob. Je to funkční a stabilní. Bargraf jsem postavil podle OK1GTH . Pro reflektometrickou ochranu je použita směrová odbočnice ze dvou semirigidů. Detekce je provedená obvodem AD 8318 s invertorem  LM 358.
Vlastní zesilovač byl pořízen  od US4ICI. Jeho zpracování je perfektní. Je v něm použit transistor MRFE 6S9160 . Jeho provedení je již přizpůsobeno pro ovládání a měření přes digitální monitor.
Vlastní provozní teplota PA  je v rozmezí 38 - 48 °C. Při zvýšené teplotě se lehce sníží výkon. U uvedeného PA je velmi dobrý tepelný přenos měděné vložky transistoru PA na tělo chladící turbíny. Tři ventilátory  se zde automaticky zapínají při teplotě nad 38 °C a pracují pouze při vysílání. V PA se může ještě ručně zapnout  přídavný ventilátor, jehož rychlost je pak řízena elektronikou  podle OK1VPZ  automaticky dle teploty chladiče. Nepodařilo se mi dosáhnout plného výkonu jak uvádí autor. Přikládám pár  fotografií na dokreslení stavby .