neděle 4. prosince 2016

OK1JHM MW spojení OM - HAMikrovlnná spojení mezi OM/OK1JHM/p a HA/OK1FSK/p
    
              Při  příležitosti 98.výročí ukončení 1.světové války a obnovení barbarsky, bagrem zničeného hřbitova  i památníku československých legionářů (2013) ve  slovenských Nových Zámcích odhaleného v roce 1936 obětem bojů o jižní Slovensko během roku 1919, jsme se já, můj bratr MUDr.Štefan a vnuk Zdeněk DiS., Holkovi, rozhodli uctít si tyto události pietním aktem a mikrovlnnou expedicí do lokality Komárno. 

     Na cestu jsme se vydali dne 18.11.2016 v dopoledních hodinách a rozhodli se cestu přerušit a přespat na chalupě svého bratra v mé rodné vesničce.Druhý den jsme sebou, z důvodu potřeby druhého vozidla přizvali mého bratra Štefana,který byl ochoten se této akce zúčastnit a podle jeho vyjádření, okusit i něco jiného než-li plnou čekárnu nemocných ve své ordinaci.Na místo rekognoskované již před dvěma léty, jsme přijeli kolem poledne. Po rozdělení techniky a organizačních pokynech, se  vnuk Zdeněk OK1FSK vydal na cestu přes státní hranici za řeku Dunaj do lokátoru JN97BS. Já s manželkou,bratrem a věrným psem Britem, jsem zůstal na slovenské straně hranice v lokátoru JN97BR.
 
Pohled  z  HA do OM přes Dunaj
 První spojení v pásmu 47 GHz se nám povedlo na první mé zavolání s reportem 59+10 dB.Stejné to bylo i u spojení v pásmu 76 GHz.

Milan chystá zařízení
Problém nastal u pokusu o spojení v pásmu 122 GHz.Opět se v plném rozsahu odhalil problém, jak důležité je správné nasměrování obou mezi sebou navzájem korespondujících parabol , zejména když v pásmu 122 GHz při použití parabol o průměru 0,4 m je vyzařovací úhel 0,45°. Pro úplnost problematiky spojení na tak vysokých kmitočtech je nutné řešit úkol o čtyřech neznámých, azimut, elevaci, frekvenci a to nejhlavnější, vlhkost vzduchu.Omlouvám se  zkušeným operátorům za opakování těchto zmíněných pravidel, které jsme si také museli oba připomenout. Hlavní problém byl ve správném náměru. Naštěstí jsme měli oba sebou puškohledy.Po jejích instalaci a správném nasměrování obou parabol byl problém vyřešen.Spojení v pásmu 122 GHz se povedlo také s reportem 59+10 dB SSB tropo. Podle mých zkušeností zde byla rezerva pro uskutečnění spojení na vzdálenost nejméně 30 km.
Zdeněk na maďarské straně  Dunaje
 Vše se povedlo a po sbalení zařízení, plní optimismu jsme se vydali na cestu do Nových Zámků, kde jsme společně uctili památku obětí u zmíněného obnoveného památníku a hřbitova.

  
Bratři Štefan a Milan u památníku
  Můj otec se bojů o jižní Slovensko účastnil a byl demobilizován u 3.ženijního pluku, tehdy dislokovaného právě v Komárně,bydlel se svou rodinou v Nových Zámcích a pracoval jako zřízenec ČSD.      
OK1JHM Milan

Žádné komentáře: