sobota 12. února 2011

Maják 122 GHz

Dříve jsem myslel,že skončím na pásmu 23 cm.To už je desítky let pryč.
Abych mohl začít pracovat na 122 GHz,tak jsem nejdříve začal stavět maják na 122 GHz.Prostudoval jsem všechny články od DL2AM,zejména v překladech od OK2IMH.
Oscilátor na 141,49316 MHz je udělán klasicky dle DF9LN,přímo na něm je zvenku přidělána LED pro indikaci natopení.Násobič 13,5 GHz je použit kvalitní od OK1FPC.Zdroj pro násobič CMA 382400 AUP -40,7 GHz včetně regulace výkonu z 5 na 6V je dle OK2VJC ,umístněn v samostatné AL krabičce.Musím se zde také zmínit o tom,že výstupní napětí je vedeno přes konektor.Směšovač je klasický s jednoduchou diodou MA4E1317 umístněn v AL krabičce jak uvádí DL2AM jako UNI.Násobič 40,7 GHz vidí přímo na tišták směšovače. Napětí (proud) diody měřím vestavěným voltmetrem s rozsahem do 2V.Vlastní doladění 40 GHz a směšovací diody je provedeno dolaďovacím elementem TEKELEC AT6926-7SL.V majáku je také klíčovač s PIC .Vzhledem k tomu,že se celý komplet zahříval na cca 43 stupňů,je na jeho boku přidělán malý větráček,který tuto celkovou teplotu sníží o cca 8 stupňů.

Výstup ze směšovače jsem měl původně udělán podle stanic (OK2BPR,OK2VJC ) viz foto,později jsem to předělal na systém podle OE5VRL,kde mohu ozařovač zasouvat jak potřebuji a i výměna je rychlá.
Všechny komponenty jsou vestavěny do takového malého Účka z AL plechu.
Do budoucna ještě musím na maják udělat krabičku.Bylo na tom dosti zámečnické práce.Zejména frézování a soustružení.K tomuto se vrátím v jiném příspěvku.

Vlastní nastavování jsem prováděl za pomocí externího směšovače výrobek OK1FPC,kde je kmitočet oscilátoru řízen dvojitým závěsem. Výsledek viz foto z analyzátoru.
K nastavování směšovače:
Trimr u diody jsem měl 330 ohmů,max. výkon byl při R 165 ohmů.Napětí na diodě bylo 1 V.
Zvedne-li se napětí na násobiči 40 GHz na cca 6 V dojde k radikálnímu zvýšení výkonu i na 122 GHz,napětí na diodě bylo 1,3V !!!

K vlastnímu ladění výše uvedenými jádry:
U 40 GHz bylo jádro úplně vytočeno venku.Tak jsem to chtěl zkrátit na soustruhu,ale jemný závit se v hlavě neudržel a lehce mi vystřelil přes hlavu.Vzal jsem jiný, zkrátil jej pilkou na železo a opiloval.Zde je chyba.Není to kolmé a otáčením je vidět jak se střídavě střídá min a maximum signálu.U 40 GHz je ladění ostré.
Doladění výstupu nad diodou je jádro vytočeno skoro ven,ale všechny závity jsou uvnitř,maximum je širší.

Stavbou a měřením 122 GHz mohu jen potvrdit zjištění DL2AM.
Praktické zkoušky jsem mimo měření provedl ve spolupráci s OK1JHM,kdy jsem poprvé na jeho zařízení slyšel signál majáku na 122 GHz.

Závěr:

Dnes již vím,že 122 GHz není 76 GHz...

Oscilátor pro maják 122 GHz


Externí směšovač pro 122 GHz


Maják s původním ozařovačem...


Pohled na spodní stranu - násobič 13,5 GHz


Detail středu majáku 122 GHz


Horní pohled na maják 122 GHz


Zadní pohled na maják 122 Ghz


Pohled z boku na maják 122 GHz


Pohled zprava na maják 122 GHz


Čelní pohled na maják 122 GHz


Pohled zleva na maják 122 GHz


Seřizování směšovače majáku 122 GHz


Měřící přechodky použité pro nastavování


Signál majáku 122 Ghz na analyzéru


Děkuji za informace a pomoc:
OK1FPC,OK1UFL,OK2IMH,OK2VJC ,OK1JHM a OK2BPR.

Další info:
http://www.ok2imh.com/storage/1167817160_sb_122_ghz.pdf
http://www.ok2imh.com/storage/1167817666_sb_122_ghz_d.pdf
http://www.ok2imh.com/storage/1210552403_sb_telesa_dl2am.pdf
http://www.ok2imh.com/storage/1213477453_sb_dl2am_nov_tlesa.pdf
http://www.ok2imh.com/view.php?cisloclanku=2008110001
http://www.ok2imh.com/view.php?cisloclanku=2007020002

Žádné komentáře: