neděle 10. května 2009

Maják 47 GHz

Jak jsem slíbil při 2.subreg.závodě, dostal jsem se dnes ke krátké informaci o majáku na 47 GHz, který jsem zhotovil.
Po zkušenostech a úspěšném používáním majáku pro 76 GHz s výkonem 10 mW, kde při radiové viditelnosti navazuji spojení kolem 90 km. To tam mám ještě můj nedostatek, že používám na majáku kulatou hornu cca 15 dB v ideálním stavu, místo paraboly !!!!!

Vážná činnost na mikrovlnných pásmech vyžaduje zejména na 47 a 76 GHz přeci jen trošku větší výkony, než které dosahujeme zatím v základních směšovačích. Možno se podívat na příspěvek na stránkách, kde se hovoří i o výkonech a podmínkách šíření:
http://www.ok2kkw.com/next/ok1aiy2008.htm

Poprve jsem si mohl maják SR6KBL na 47 GHz 100 mW poslechnout v Polsku loni na setkání v Zielenieci.
Na vlastní stavbě majáku se podílely,OK1FPC,OK1AIY,OK1UFL a OK1UEI.


Maják 47 GHz 100 mW SR6KBL


Blokové schéma


Detaily komponentů majáku


Zesilovač 15 GHz o výkonu cca 0,7W,který budí výkonnový varaktor.
Tento modul se nachází v linkách fy Siemens pro 15 GHzVýkonnový varaktor pro maják je použit z linku Ericsson pro 38 GHz viz foto,dole vlevo i vpravo je uložen pod přišroubovanýmm plechem.Jeden je pro RX druhý pro TX. Proto prohlédněte veškeré šroťáky.Zadní strana vf části linku pro 38 GHz

Oproti majáku v SP, mi Aleš OK1FPC vyrobil násobič přímo na 15,6 GHz v jedné krabičce.
S laskavým svolením výrobce mohu publikovat veškeré detaily.
Domnívám se , že to některým hamům pomůže.Násobič 15 GHz,pohled na tištěný spoj


Násobič 15 GHz pohled shora


polotovar duralového bloku pro zesilovač 15 GHz
a varaktorový ztrojovač na 47 GHz


mechanika uvnitř zesilovače 15 GHz


blok zesilovače a ztrojovače - výrobce Aleš OK1FPC

blok zesilovače a ztrojovače - pracovní poloha


blok zesilovače a ztrojovače - vpravo nahoře varaktor


blok zesilovače a ztrojovače - pohled na vlnovod. přírubu


blok zesilovače a ztrojovače - spodní pohled
dole 2 ks děr pro přichycení šrouby M3


Při pokusech s majákem, jsem zkoušel různé varianty oscilátorů a jejich vazby Použitý oscilátor DF9LN přeci má na výstupu takové harmonické.Chtěl jsem je nějak omezit.Na snímku je vidět, kdy jsem jako vazbu použil xtal jmenovité hodnoty 109 MHz.Výsledek zapojení mne moc nenadchnul.
Základní kmitočet a další 3 harmonické byl jen snížen
o 50 % amplitudy a 8 harmonická nebylo vidět.


Uspořádání bloků v majáku: blok zesilovače 15 GHz + varaktor ztrojovač spojen vlnovodem na přírubu boku skříňky. Zde je nutno se zmínit o tom,že tento blok hodně topí a je nutné jej dobře chladit.Při teplotě v místnosti 26 st. měl 42 st. C. Dále násobič 15,6 GHz + oscilátor DF9LN.
V levém rohu klíčovač s možností různých variant a ovládání ručním klíčem.


Orientační měření výkonu. Ručka jde normálně za roh-maják zrovna klíčuje.
Musím se zde zmínit o bezpečnosti práce a dodržování hygienicko - zdravotnických zásad s elektromagnetickým zářením, které ohrožuje zejména oči a pohlavní orgány.
O lidskou tkáň se již tento kmitočet zastavuje a působí tepelně.
Při praktické zkoušce prst před vlnovodem je ohříván


Upevňování horny 25 dB do majáku


Čelní pohled na maják


Pohled do amatérské horny majáku


Boční pohled na majáky.Nahoře 47 GHz,dole 76 GHz


Praktický provoz majáku 47 GHz ukázal při vzdálenostech přes 100 km své opodstatnění
a dosažené decibely na S-metru dosažený výkon s porovnáním se zařízením poměrovým toto potvrdily.

Žádné komentáře: