středa 31. října 2012

Maják PLL dle OK2UKG


Abych mohl rychle kontrolovat přijímací část  transvertorů dolních pásem ,zhotovil jsem podle OK2UKG maják pro 4 kmitočty řízený PLL závěsem.
Autor má tento local oscilátor PLL dobře popsán na výše uvedených stránkách a vychytán, zejména v jednotlivých napájecích větvých vzhleden k  nežádoucímu šumu....
Uvedu jen některé své laické  zkušenosti se stavbou.
    Použité kmitočty:
pásmo:   1296  MHz         kmitočet  PLL :  1296 MHz
              2320 MHz                                   1160 MHz
             3400,200 MHz                             1133,4 MHz
             5760/10368 MHz                         1152 MHz 
Vlastní maják je velmi malých rozměrů.VCO bylo použito od fy MINI CIRCUITS  MCL 1 1125
typ ROS-1285 - 119. 
Pro toto VCO byly použity ve filtru následující součástky:
R1- 2k2, R2- 1k1, C1 - 202 nF,C 2 - 6n8, C 3 - 15 nF,
 Vlastní obvod AT89C2051 naprogramoval Roman na 4 kmitočty. Fázový závěs byl použit ADF 4112.
Většina kondensátorů a odporů je řady 0603.
Abych se vyvaroval preventivně chyb při stavbě ,tak jsem každý odpor,kondensátor či indukčnost před vlastním zaletováním proměřoval.Po naletování poslední součástky přístroj byl funkční.Jen kmitočet byl o pár stovek Hz níže . Absolutní nastavení kmitočtu se provedlo po tomto měření.Při stavbě nejsou žádné záludnosti. Tranzistor Q6 má být reverzní a nebo normální otočit na břicho.

Kondensátory C 64 a C65 jsou v provedení jako  EMI filtry SMD 1206,které autor také používa v transvertoru pro 9 cm   viz    http://www.ok2ukg.com/?p=152.
Kmitočet se volí variantou sepnutí či rozepnutí PINů 2a 3 u AT89C2051 proti zemi.

Aktivace se provádí reset tlačítkem,které krátkodobě sepne + 5V na PIN č. 1 AT89C2051,nebo vypnutím a zapnutím celého majáku.
Stabilita při teplotě 20 st.C v místnosti byla zkoušena po dobu 138 minut na kmitočtu 1296 MHz.Hodnoty měření jsou uvedeny v grafu. Pro mé potřeby je kmitočtová stability dobrá. Měnila se pouze v řádu 10 až 100 Hz.

 
Provedl jsem i extrémní ohřátí vestavěného TCXO 12,8 MHz  na teplotu + 70 stupňů C.Kmitočet ulétl o 25 kHz.Po odstranění zdroje tepla,kmitočet naskočil téměř okamžitě zpět.

Má-li se PLL použít pro transvertor či maják trvale venku je nutno použít OCXO.Autor v návrhu s tím počítá,kde na tištěném spoji je místo pro zaletování SMA konektoru vstupu OCXO.
Praktickou zkoušku majáku jsem provedl na nově zhotoveném transvertoru 3,4 GHz podle DJ6EP a transvertoru 10 GHz verze DB6NT.
Kmitočet byl stabilní.
Kontrolním měřením jsem na výstupu VCO naměřil výkon 1,85 dBm bez zátěže byl pouze připojem 50 ohm kabel.
V úvodu byl na výstupu ERA 3 výkon  5 dBm.
Děkuji za pomoc UKG,BPR a VM.Schéma PLL OK2UKG


Strana s AT89C2051

Strana s VCO

Signál majáku na 1296 MHzPohled na maják do krabičky
Celkový pohled
   Pohled na zasynchronizovaný maják

Žádné komentáře: