neděle 4. dubna 2021

122 GHz - 1.verze dle VK3CV

 V srpnu 2020 jsem obdržel od OK1TEH osazenou desku transvertoru VK3CV.  Ihned jsem ji začal testovat. Zatímco Míla OK1UFL ji instaloval načisto do krabičky , já ji měl připevněnou ke stolu a testoval .

 


Skoro každý den jsme s Mílou konzultovali pokusy. Na odkazu je uvedeno pár úprav .

 https://ok1em.blogspot.com/2020/08/122-ghz-dle-vk3cv.html

Byly prováděny pokusy s vestavěným TCXO 10 MHz.  Stav s originál TCXO je na odkazu.:

https://youtu.be/1RW-jEvdRd4 

Všimněte si , že na přijimači v klidu byl jen malý šum. Jak již bylo uvedeno v minulém odkazu , tak nežádoucí u tohoto radarového čipu je vlastnost, že signály od našeho hlavního kmitočtu , tedy při nastaveni  přepinače na kanále 2  má být 122250.100 MHz  nalevo i napravo jsou další kmitočty ve vzdálenosti cca 158 kHz . Důležité je, že náš žádoucí kmitočet na 100 musí mít nejvyšší amplitudu než jsou ty boční kmitočty. Každodenní pokusy ( 5 měsíců) , které jsme spolu s Mílou prováděli ukázaly , že ty boční kmitočty se nedají odstranit. Jsou charakteristické pro tento radarový čip. Nestabilitu u originálního TCXO  ostatní uživatelé částečně odstranili obalením izolací , aby jej  proud vzduchu neovlivňoval. 

Dále jsme zkoušeli různé formy zapojení . Jednak původní TCXO  buď s GPS nebo bez něj. Při dalších pokusech byl originál zapojen jen na PIC a do ADF byl zapojen externí oscilátor. Nakonec u mne zvítězilo použití externího oscilátoru pro PIC i ADF.   V první etapě to byl OCXO TRIMBLE 34310-T 10 MHz 12 V. Kmitočtově to bylo stabilní. Když jsem již chtěl vývoj ukončit, provedl jsem násilné testy na mikrofoničnost.. Tento typ se při důrazných poklepech choval jako pražské zvony. Normálně jsem to za ty měsíce nepoznal , neb jsem s ním vůbec nehýbal. V dalším jsem použil TRIMBLE 72234 10 kHz pro napětí 5 V. Řízení adjustačního napětí je provedeno stabilizátorem TL 431. Mikrofoničnost je u toho typu minimální.

 

 Kontroly a měření se prováděla pomocí stávajícího transvertoru a majáku 122 GHz postaveného dle DL2AM. Také bylo používáno SDR. Nejlepší bylo použití transvertoru s Bodnárem + FT857 s velkým S-metrem 120x120 mm. Později byl zhotoven  pro měření audio voltmetr dle K6ML viz schéma.

Krátce se zde zmíním o šumu při příjmu. V prvních testech byl minimální.. Později  při "pokusničení "  byl šum větší. Nejdříve padlo podezření na měnič DC/DC 12/ 5V , neb v předešlých testech po sáhnutí prsty na tlumivku se šum zvýšil o cca 3 S. Provedl jsem výměnu měniče za LM2940. Toto nepomohlo. Další podezření bylo na vlastní zesilovač IC 4  BGA 2817 .Na vstupu jsem odpojil kondensátor C3 2.2 pF. Ten velký šum skutečně pocházel  z IC 4.. Dále jsem se s tím nezabýval, neboť jsem použil jako zesilovač  IQ-combiner,  níže je schéma doplněné mými naměřenými hodnotami  na I/Q Outputs čipu TRA_120_002. Jde o schéma od SP stanic. Označení  některých součástek nesouhlasí s původním označením od VK3CV. Možná se to někomu bude hodit.

Během vývoje VK3CV bylo vydáno mnoho  schémat . Poslední platné schéma zapojení je uvedena jako Rev 11. 

Pro úpravu na externí TCXO je schéma zde:

 

Schéma pro externí oscilátor  od SP je zde:

 

 Vlastní  deska transvertoru VK3CV včetně I/Q combineru je osazena v malé AL krabičce.Na krabičce je 9 pinový konektor pro  spojení s PC , LED dioda TX/RX. Dále přepinač A/B. Ve spodní části je konektor pro výstup MF 144 MHz. Dále je zde 15 pinový konektor pro spojení s ovládací jednotkou . Nastavení kmitočtu nemám vyvedené na panel. Momentálně pro OK je tam nastavený  na poloze 2  kmitočet 122250.100  , na poloze 4 kmitočet 122250.240 . Při nainstalování nového FW je možno do polohy 0 nainstalovat vlastní kmitočet i  s případně jinou MF . Praktická pro nás je  stovka, neb zde není v závodě z dvoumetru velké rušení.

 


Ovládací jednotka je propojena s  malou krabičkou kabelem přes 15 pinové konektory. V ovládací krabičce je přívod napájení  12-13 V na měnič DC/DC 12/5 V. Tento napájí mikrofonní zesilovač s BC 847 pro elektretový mikrofon. Dále napájí vykonný audio zesilovač, který je použít jednak při vysílání majáku  i při vlastním klíčování CW. Zesílení je regulováno potenciometrem. Slyšitelnost je velmi dobrá i při vichřici. Je zde vestavěn oscilátor TRIMBLE 72234 .Tento je v krabičce s izolací. Na boku je vyveden jemný trimr pro případnou napěťovou  adjustací kmitočtu. U originálního provedení VK3CV bylo mnoho páčkových přepinačů. Určitě pro vývoj to bylo  dobré. Pro mne to bylo nepraktické a člověk aby měl tabulku , jak co a při čem přepnout. Mám zde nainstalovaný otočný přepinač. s polohou  maják, CW  a  FM. Maják vysílá naprogramovanou značku a zaklíčovaní nosné . Délka se dá nastavit. V poloze CW mohu vysílat , poslouchat příjem CW, SSB . Fonický provoz FM v poloze FM. Po stlačení tlačítka mikrofonu sepne relé uvnitř ovládací krabičky na zem PTT a A/B. Ve spodu krabičky je závit průměr 6 mm pro upevnění na stativ. Na ovládaci krabičce  je také na levé straně připevněna  pomocí magnetu červená krabička pro  měření náklonu. . Uvnitř je baterie. Po spuštění se časem sama vypne. Lze ji kdykoliv sejmout.

Jako parabolu jsem chtěl využít satelitní ofsetku průměr 60 cm. Již jsem chystal držáky a příslušenství. Bohužel zdála se mi velmi křehká  a nestabilní. Není taková pevná jakou používám na mých stávajících 122 GHz s dalekohledem PAB 6. A to jsem ještě loni vylepšil  zpevňovací hrany. 
Míla našel na netu kempingový satelitní set i v krabici. Prodejce to měl na skladě jako ležák   a i cena byla velmi nízká. Tak jsem to pořídil. Hrubou úpravu jsem prováděl podle Míly.

 Držáky kovové části paraboly jsem udělal  z nějakého pertinaxu . Parametry paraboly byly nejdříve počítány programem. Pro přesné ověření a zjištění   ohniska jsem čekal na slunečný den. Ten nastal 5.11.2020 po obědě. Později pro přesné nastavení jsem vyrobil takový směrový ukazatel. Pro správné umístnění jsem musel lehce vypodložit na jedné straně krabičku. Více foto.
 
                                    


Pro přesné zamíření na protistanici jsem pořídil na aukru velmi dobrý dalekohled. Jedná se o výrobek fy Bosile puškohled typ  6-24 x 56 EG , od   taukr . Dalekohled je dosti masivní.,  proto je pro něj vyroben držák viz fotky. Dalekohled se dá pomocí posunu nahoru či dolu orientovat a zaměření  zajistit šrouby s křídlovou matkou. Jemné dostavení vlevo či vpravo lze  provést justačnímy šrouby pod kryty na dalekohledu. Krabičku s ozařovačem lze posouvat dopředu i dozadu. Také nahoru a dolu. Zajištění je vždy dvěma šrouby. Přesně se dostaví na větší vzdálenosti.


 
 


V konečné fázi jsem provedl porovnání zařízení při vysílání měřením  na externím mixeru pro 122 GHz. Výstup byl přiveden do analyzátoru HP 8559A. Zde byla nastavena lineární stupnice. Šířka pásma 10 MHz na dílek. Signál jsem nastavoval pro porovnání přes celou  stupnici  tedy délka 9 cm.
 
                                                           
122 GHz můj maják               - 19 dB
122 GHz VK3CV                   - 17 dB
122 GHz můj transvertor        - 39 dB


Ukázka: můj maják

Novinky:
Již několik měsíců probíhá z celé zeměkoule  objednávání nových dílů / MK1 MK2 / pro řízení VK3CV pomocí ARDUINA cestou GM4ISM.  
Na obrázku je testovací deska s kódem Barryho G8AGN s několika řádky navíc pro zobrazení 2 analogových stejnosměrných napětí. Připojená GPS je čínská deska Neo-6M, typ, který si zachovává nastavení (a tak se napájí 100kHz místo výchozí 1PPS) .


Žádné komentáře: